Polski Adwokat; Mary Monson Criminal Law Solicitors

Bezpłatna infolinia: 0808 155 4870 Po godzinie 17:30 oraz w weekendy- 0787 55 98 272

E-Mail

info@polskiadwokat.co.uk

Criminal Defence Service

Regulated by the Solicitors Regulation Authority

Theft from Employer / Embezzling funds / Employee Fraud -

Kradzież mienia pracodawcy/ Przywłaszczenie funduszy/ Oszustwo pracownika

Kiedy pracodawca oskarża pracownika o kradzież (czasami nazywana przywłaszczeniem) skutek jaki może to wywrzeć na pracowniku może być fatalny. Samo oskarżenie może spowodować ze pracownik straci pracę, ale również dochodzenie jak i długa rozprawa w sądzie, i co najważniejsze groźba kary pozbawienia wolności oznacza, że życie osoby oskarżonej może być nie do zniesienia aż do momentu końca procesu.

Większość osób oskarżonych o kradzież mienia pracodawcy nie było wcześniej karanych, więc mają dużo do stracenia więcej nawet niż wolność. Tracą reputację w oczach innych. Kancelaria Mary Monson Solicitors zajmuje się sprawami kradzieży mienia pracodawcy. Nasze doświadczenie w reprezentacji tego typu spraw potwierdza przykład sprawy gdzie kradzież wynosiła dziesiątki tysięcy funtów, sprawa “Big 4” z Londynu. Reprezentowaliśmy pracownika, który pracował dla banku i był oskarżony o kradzież £150,000.Po szczegółowe informacje proszę zajrzeć poniżej.

Case Study - Studium przypadku

Naszym klientem była osoba pracująca dla jednej z największych linii lotniczych w UK. Pracodawca zdecydował zwolnić tą osobę, rozpoczęto dochodzenie wobec tej osoby, poinformowano policję. Policja oskarżyła tą osobę o kradzież różnych rzeczy z miejsca pracy, tzw. produktów bezcłowych. Sprawa ta była publikowana w lokalnej prasie, istniało wysokie prawdopodobieństwo kary pozbawienia wolności, utraty szans na dalszą karierę zawodową. Zbadaliśmy sprawę bardzo dokładnie, począwszy od sprawdzenia produktów bezcłowych, sprawdzając tym samym protokoły systemu lotniczego. Po czterech miesiącach intensywnego przygotowywania linii obrony, byliśmy w stanie udowodnić, że system zarządzania linii lotniczych był źle zorganizowany podobnie jak system monitorujący oraz, że wewnętrzne dochodzenie sprawy było od początku nastawione przeciwko osobie oskarżonej.

Po podjęciu decyzji przez ławę przysięgłych, sędzia powiedział do oskarżyciela, że sprawa nie powinna była nigdy mieć miejsca w sądzie.

Werdykt: Niewinny

Charges of Employee Dishonesty - Zarzuty nieuczciwości wobec pracodawcy

Zarzut zawłaszczenia pieniędzy lub też rzeczy przez pracownika podlega ustawie Fraud Act 2006 (stanowi o przestępstwach takich jak oszustwa). Przestępstwa kradzieży są rozpatrywane w odniesieniu o Theft Act z 1968 roku.

Theft – what must be proven? -

Kradzież – Co musi zostać udowodnione w tej kwestii?

Aby udowodnić kradzież, prokuratura musi wykazać, że oskarżony był nieuczciwy wobec pracodawcy. Kiedy pracownik jest w stanie udowodnić, że miał prawo do danej rzeczy, aby ją zabrać, prokuratura zazwyczaj przegrywa sprawę.

Company Procedures and Records in Theft from Employer Cases -

Procedury firmy i zapis kradzieży odnośnie spraw nieuczciwości wobec pracodawcy.

Aby udowodnić daną kradzież, należy szczegółowo przestudiować cały system zarządzania firmy. Jakikolwiek przewodnik stanowiący o szkoleniach pracownika czy też dokument mogący dostarczyć informacji na temat procedur w firmie oraz stosowanych praktyk musi być udostępniony obronie.

Jeśli tak się nie zdarzy to należy przedstawić podanie w sądzie do sędziego po to by prokuratura i policja stosowały się do prawa i dostarczały wymaganych dokumentów. Zapis wszystkich transakcji musi być dostarczony, zarówno tych, które są nielegalne oraz tych stanowiących o niewinności. Przedstawienie przebiegu istotnych transakcji pieniężnych jak i związanych z rzeczami jest bardzo istotne dla linii obrony. Czasami wymagana jest ekspertyza specjalisty.

Sentencing - Wymiar kary

W sprawach o kradzież mienia pracodawcy,jeśli oskarżony zostanie skazany to kara pozbawienia wolności jest realna. Jeśli,,złodziej’’ przyczynił się do trudności finansowych firmy lub gdy wywarł negatywny wpływ na pozostałych pracowników, wtedy długość kary pozbawienia wolność może być jeszcze surowsza.

Time spent with the Client - Czas spędzony z klientem.

Czas spędzony z klientem w trakcie procesu oraz budowanie linii obrony są bardzo ważne.

Jeśli zostałeś oskarżony o kradzież mienia pracodawcy, zalecamy skontaktować się z adwokatem do spraw prawa pracy jak i adwokatem do spraw karnych. Jesteśmy w stanie udzielić porady prawnej w pełnej poufałości.