Mary Monson Motoring Law Specialists

Bezpłatna infolinia: 0808 155 4870 Po godzinie 17:30 oraz w weekendy- 0787 55 98 272

Visa & Mastercard Accepted

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyku

Jazda pod wpływem alkoholu jest bardzo surowo traktowana przez prawo, i grozi tutaj wyższa ilość punktów karnych aniżeli w innych przestępstwach drogowych.

Długi okres zawieszenia licencji może być bardzo stresujący, ze względu na wpływ na życie prywatne i zawodowe.

Sądy mogą zredukować długość zawieszenia prawo jazdy, a w niektórych usprawiedliwionych przypadkach mogą odstąpić od dyskwalifikacji (zobacz Specjalne przyczyny).

Mary Monson Solicitors posiadają doświadczenie w obronie tego typu przestępstw. Poniżej umieściliśmy niektóre przypadki, oraz przewodnik zawierający teorię i praktykę.

Studium Przypadku

Nasz klient był oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, 51 mikrogramów na 100 mililitrów w wydychanym powietrzu. Spowodował kolizję z innym pojazdem za swoim domem. W tym czasie w domu była jego żona i przyjaciele, którzy na niego czekali. Nasz klient wypij małą ilość alkoholu tuz przed kolizją, na tyle małą, że nie przekraczał dopuszczalnego limitu.

Gdy wszedł do domu, był w szoku po zaistniałej kolizji, wypij dwie brandy, aby się uspokoić. Zaraz po tym nadjechała policja, jak się można domyśleć, nasz klient został aresztowany i potem oskarżony, ponieważ przekroczył dopuszczalny limit.

W rzeczywistości nie przekroczył dopuszczalnego limitu spożycia alkoholu podczas prowadzenia pojazdu, wiec miał możliwość obrony.

Taki rodzaj obrony nazywa się „spożyciem po prowadzeniu samochodu” lub tez „obroną piersiówkową”. Taki typ obrony musi być poparty odpowiednim raportem medycznym (stwierdzającym, jaki poziom alkoholu byłby obecny gdyby klient nie wypił brandy).

Powołaliśmy rodzinę jako świadków, potwierdzających, że brandy została wypita po prowadzeniu pojazdu a nie przed.

Pani Mary Monson reprezentowała klienta w sądzie. Nasz klient został uznany za niewinnego, dostając ostrzeżenie od sądu, żeby bardziej uważał podczas prowadzenia pojazdu.

Ramy Prawne

Osoby, prowadzące pojazd pod wpływem alkoholu, popełniają przestępstwo drogowe: „nadużycie alkoholu” we krwi, oddechu, moczu (paragraf 4(1), Przepisy Prawa Drogowego z 1988 r)

Aby udowodnić prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, prokuratura musi przedstawić w sądzie wydruk testu oddechowego.

Przestępstwo drogowe popełnione pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zawarte w paragrafie 4 Przepisów Prawa Drogowego z 1988 roku (znany jako RTA 1988). Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu dotyczy miejsc publicznych (tzn. takich gdzie osoby postronne maja dostęp). Dowód w postaci badania lekarskiego może być wystarczającym dowodem, aby skazać oskarżonego, może jednak być podważony w niektórych przypadkach.

POMIAR ODDECHU

W technologii wyszukującej dowodu na jazdę pod wpływem alkoholu, istnieją dwa etapy. Pierwszy to test oddechu na ulicy, (czyli podczas zatrzymania, jest to rodzaj Alkometru), na podstawie, którego policjanci decydują czy zaaresztować daną osobę czy też nie.

Urządzenie to wskazuje czy test na trzeźwość został zdany, czy też nie, ale także pokaże czy wykonanie testu jest możliwe.

Dowód wskazujący jednoznacznie na przekroczenie limitu dopuszczalnej dawki alkoholu we krwi jest uzyskiwany na posterunku policji. Stosuje się w tym celu bardzo wyspecjalizowany alkomat, pobiera krew lub próbkę moczu.

Oficer dyżurujący musi uprzedzić osobę wezwaną na posterunek odnośnie faktu, że, jeśli nastąpi odmowa oddania próbek to grozi to wszczęciem postępowania wobec tej osoby. Policjant musi też wytłumaczyć zasady korzystania z danego sprzętu. Więcej informacji znajduje się w dziale: Odmowa pobrania próbek- po lewej stronie na pasku narzędzi.

Krew i badanie moczu

Próbki krwi oraz moczu pobierane są wtedy, gdy odczyt jest 40-50 mikrogramów na 100 mililitrów krwi. Zdarza się, że osoba, która przekroczy limit alkoholu w wydychanym powietrzu, wcale nie musi przekroczyć tego limitu we krwi. Zgodnie z prawem taka osoba zostanie uznana za winną, ale może uniknąć dyskwalifikacji, jeśli test pokaże niespotykaną proporcję alkoholu w wydychanym powietrzu w porównaniu do poziomu alkoholu we krwi.

Jeśli policja odmówi pobrania próbek krwi lub moczu od pozwanego, to może to stanowić linię obrony. W naszej pracy reprezentowaliśmy klienta, wobec którego wycofano zarzuty ze względu na fakt, ze policja nie poinformowała rzetelnie o przyczynach odmowy pobrania próbek krwi czy też moczu od naszego klienta.

Wydawanie wyroku

Skazanie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest restrykcyjne i nieelastyczne. Minimalna kara to 12 miesięcy. W większości wypadków sąd skieruje taką osobę na “Kurs świadomości na temat wpływu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu”, kurs ten zazwyczaj redukuje karę o ćwierć okresu.

Przewodnik po wydawaniu wyroków.

Kary można pogrupować następująco: